İkizkenar Üçgen

  • Üçgenler, mimarlık ve mühendislik için en önemli geometrik şekillerden birisidir. Bunun nedeni üçgenlerin dikdörtgen ve karelere oranla daha dayanıklı olması ve şekilleri nedeniyle kolay deforme olmamasıdır.

  • Mısır ve dünyanın birçok bölgesinde yapılan piramitlerin günümüze kadar dayanması bu sayededir. Üçgenler sadece mimarlık ve mühendislikte değil spor dallarında da sık karşılaşılan şekillerdir.

Bisikletlerde bir kadro geometrisi vardır ve ilk bakışta iki üçgenin birleşmesinden oluştuğu görülmektedir. Bunun sebebi bisiklet süren kişinin ağırlığı, ayakta pedal çevirip çevirmemesi, bir virajda yatıp yatmaması, zeminin düz olup olmaması durumlarında üzerine yüklenen tüm kuvvetlere en dayanıklı şeklin üçgen olmasıdır.

Bowling oyununda bir top atılarak labutlar devrilmeye çalışılır. Devrilmesi gereken labutların dizilimi üçgen biçimindedir. Bu örnekler artırılabilir.

Üçgen levhalar trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir. Tehlikeli viraj, yol çalışması, sollama işaretleri buna dâhildir. Tehlikeli durumlar üçgen levhalarla gösterilmektedir.

 • Yunanistan açıklarında fırtınalı bir gün. Tarih M.Ö. 520 civarı. Geminin arka tarafından bir adam açık denize atılıyor ve gemi uzaklaşıyor. Bu adamın adı : Hippasus. Suçu mu?
 • Dünyanın en tehlikeli matematiksel oranını keşfetmesi…
 • Sayıların babası” olarak bilinen Pisagor(M.Ö. 580 – 500) ve ona inananlar evrenin tam sayılardan yapıldığına inanıyordu.
 • Pisagor’un sloganı, okulunun girişinin üzerine oyulmuştu. “All is number. “yani “Her şey sayıdır”.
 • Hippasus, sayılara dinsel bir saygı besleyen Pisagorcu Matematikçileradlı bir topluluğa üyeydi. “Her şey sayıdır” şeklindeki vecizeleri, evrenin yapı taşlarının sayılar olduğunu ileri sürüyordu. Bilimden metafiziğe ve  müzikten  ahlak kurallarına kadar her şeyin sayıların oranları ile tanımlanabilen ebedi yasaları izlediği de inançları arasındaydı. Dolayısıyla, her sayı böyle bir oran biçiminde yazılabilirdi. 5’i 5/1 olarak, 0,5’i 1/2 olarak yazmak gibi. Sonsuza uzayan bir ondalık sayı bile tam olarak ifade edilebilirdi. Bugün bunların tümüne irrasyonel sayılar diyoruz. Ama Hippasus bu ahenkli yasayı ihlal eden bir sayı bulmuştu; var olmaması gereken bir sayı.
 • Bu sayı efsanenin doğmasına neden olmuştu. Tahmin ettiğiniz gibi kök 2 sayısından bahsediyoruz.
 • Hesab-ül Cebir vel-Mukabele Latince’ye tercüme edilmesi sonucu, sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır, 12. yüzyılda batı dünyasına sunulmuştur.
 • Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmî (Diophantus ile birlikte) “Cebir’in babası” olarak da bilinir. İngilizce’deki “algebra” ve bunun Türkçedeki karşılığı olan “cebir” sözcüğü, Harezmî’nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan “el-cebr”den gelmektedir.
 • Harezmî sıfır rakamını (0) ve x bilinmeyenini kullandığı bilinen ilk kişidir.
 • √¯ işaretinin tarihi 1525’e uzanır. Bu simgeye benzer bir simge, köklü sayılar için Alman Matematikçi Christoph Rudolff (1499-1545) tarafından Die Coss(1525) adlı kitabında kullanılmıştır. Matematik tarihçilerinden bazıları Rudolff’un bu sembolü İngilizcede “kök” anlamına gelen “radix” sözcüğünün ilk harfi olan küçük “r” den türettiğini varsaymışlardır.
  Coss, Almanca yayımlanmış ilk cebir kitabıdır. Coss, “cosa”dan gelir. Cosa’da “bilinmeyen” anlamına kullanılan “şey” in Latincesidir. Cebircilere uzunca bir zaman bu yüzden kosistler, cebire de kosik sanat denmiştir.

İkizkenar üçgenler geometrinin her alanında kullanılacağı için iyi öğrenilmesinde fayda vardır.

 • İkizkenar Üçgen
 • İkizkenar Üçgen Özellikleri
 • Platin Testi (Yeni Nesil Test)
 • Elmas Testi (Yeni Nesil Test)
 • Taç Testi (Yeni Nesil Test)
 • As Testi (Yeni Nesil Test)
 • Fatih Testi (Yeni Nesil Test)
 • Simetrik Eğitim Sistemi (S.E.S) ” adını verdiğimiz konu anlatım tar­zıyla konuların içeriği “Bilgi” kutucuklarına indirgenerek konular sade­leştirilmiştir.
 • Verilen bilginin kavratılması amacıyla özgün çözümlü örneklerden oluşan “Bilgi Kavrama” bölümü konulmuştur.
 • “Bilgi Kavra­ma” bölümündeki soruların içeriği ile simetrik olacak şekilde seçilmiş olan “Bilgi Uygulama” bölümündeki sorularla, bu bilginin içeriğiyle ilgili olarak bilgi düzeyinizin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
 • Bölüm sonla­rında bulunan testlerde ise ilgili bölümün tamamını içeren sorular ile bu bölümü tamamen öğrenmenize imkan sağlanmıştır.
 • Kahoot aracı her yaştan, herhangi bir dilde, herhangi bir cihazda, herhangi bir konuda öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ücretsiz bir oyun tabanlı öğrenme platformudur!
 • Yani Kahoot’un öğrenmeyi oyunlaştırarak kolaylaştıran bir platform olduğunu söyleyebiliriz.

Peki  öğrenciler için  neden bu kadar eğlenceli kahoot ?

 •         Kendi seçtikleri isimlerle sınava katılıyorlar bu onların  hoşuna gidiyor
 •         Sorular sizin belirlediğiniz sürelerde cevaplanmak zorunda bu da işe heyecan katıyor
 •         Doğru cevabı kendisinin verdiğini görünce yaşadığı mutluluk , rekabet duygusu
 •         Sıkıcı bulduğu ders konuları ile oyun kavramının birlikte olması

Quizizz Nedir?

Quizizz günlük hayatta, işte veya eğitim içerisinde kullandığımız veya gerek duyduğumuz değerlendirme işlemini eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için oluşturulmuş web platformudur. Katılımcıları gruplar halinde değerlendirmelere katılabilmelerine imkân sağlamaktadır.

Quizizz İle Neler Yapılabilir?

Quizizz ile değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak adına anketler, sınavlar, Quizler oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz anketler, sınavlar, quizleri çabucak değerlendirme imkânı sağlayarak sonuçlara çabucak ulaşabiliriz. Sorular içerisinde geri dönütler verebilirsiniz. Değerlendirme işlemleri için belirle zama aralıkları belirleyerek değerlendirme sürecini kontrol edebilirsiniz. Değerlendirme sorularını dilerseniz çıktı olarak çoğaltabilir ve yazılı olarak da uygulayabilirsiniz. Değerlendirme sonuçlarını katılımcıların görüp görmemesi durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Sınıflar

Kopyala Kopyalandı
Sadece belirli bir sınıfa giriş yapan öğrenciler kodu görebilir

İkizkenar Üçgen-I

1
İkizkenar Üçgen-I
2
İkizkenar Üçgen-I
4 soru

İkizkenar Üçgen-II

1
İkizkenar Üçgen-II
2
İkizkenar Üçgen-II
4 soru

İkizkenar Üçgen-III

1
İkizkenar Üçgen-III
2
İkizkenar Üçgen-III
4 soru

İkizkenar Üçgen-IV

1
İkizkenar Üçgen-IV
2
İkizkenar Üçgen-IV
4 soru

İkizkenar Üçgen-V

1
İkizkenar Üçgen-V
2
İkizkenar Üçgen-V
4 soru

İkizkenar Üçgen-VI

1
İkizkenar Üçgen-V
2
İkizkenar Üçgen-V
4 soru

İkizkenar Üçgen-VI

1
İkizkenar Üçgen-VI
2
İkizkenar Üçgen-VI
4 soru

İkizkenar Üçgen-VII

1
İkizkenar Üçgen-VII
2
İkizkenar Üçgen-VII
4 soru

İkizkenar Üçgen-VIII

1
İkizkenar Üçgen-VIII
2
İkizkenar Üçgen-VIII
4 soru

İkizkenar Üçgen-IX

1
İkizkenar Üçgen-IX
2
İkizkenar Üçgen-IX
4 soru

İkizkenar Üçgen-X

1
İkizkenar Üçgen-X
2
İkizkenar Üçgen-X
4 soru

İkizkenar Üçgen-XI

1
İkizkenar Üçgen-XI
2
İkizkenar Üçgen-XI
4 soru

İkizkenar Üçgen-XII

1
İkizkenar Üçgen-XII
2
İkizkenar Üçgen-XII
4 soru

İkizkenar Üçgen-XIII

1
İkizkenar Üçgen-XIII
2
İkizkenar Üçgen-XIII
4 soru

Rütbe Testleri (Yeni Nesil Sorular)

1
İkizkenar Üçgen Platin Testi
12 soru
2
İkizkenar Üçgen Elmas Testi
12 soru
3
İkizkenar Üçgen Taç Testi
12 soru
4
İkizkenar Üçgen As Testi
8 soru
5
İkizkenar Üçgen Fatih Testi
8 soru

Son 55 Yılın Çıkmış Soruları (1966-2020)

1
İkizkenar Üçgen Çıkmış Sorular
7 soru
Etkin Defter, üniversite sınavlarına hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmaları ve lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları için tasarlanmış, Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümüdür. Bir adayın üniversite sınavlarına en etkin şekilde hazırlanması için ihtiyacı olan tüm unsurları tek bir çözümde sunar. Etkin Defter kullanıcısını yakından takip edip yönlendirir. Takip Sistemi’yle eksiklerini zamanında tamamlamasını sağlar ve performansını sürekli takip eder. Bu benzersiz özellikler, bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle desteklenerek öğrenciyi/mezunu adım adım hedefine ulaştırır. Etkin Defter, üniversiteye hazırlıkta bugüne kadar sunulan en yenilikçi ve sonuç odaklı çözüm olarak, iddialı bir dershanenin öğretme ve test programını; özel ders öğretmeninin öğrenci üzerindeki dikkatini, takibini ve birebir ilgisini; deneyimli bir rehberlik uzmanının yönlendirmelerini ve Türkiye’nin en güçlü üniversiteye hazırlık kitaplarını tek bir sette birleştirip kullanıcılarının evine getirir.
Etkin Defter, tüm üniversite adayları ve tüm lise öğrencileri içindir. Üniversiteye hazırlanan, Daha önce yerleşememiş olan, Mezun olup yeniden sınava giren, Daha çok istediği bir bölüme ve üniversiteye yerleşmek isteyen, Başarılı olmak, iyi bir üniversite eğitimi almak, gelecek hedeflerine ulaşmak isteyen, Üniversite sınavlarına akılcı bir yoldan hazırlanmak isteyen herkes ve... Okul derslerinde başarılı olmak, temellerini güçlendirmek, Okul sınavlarında notlarını yükseltmek isteyen 9, 10, 11,12. Sınıf öğrencileri için çözümler sunar.
Etkin Defter, 12 yıllık araştırma geliştirme deneyimiyle, eğitim teknolojilerinde Türkiye’nin lider eğitim şirketi Etkin Defter tarafından geliştirilmiştir.
“Dijital Etkin Defter Takibi”, sınav sistemindeki değişikliklerden etkilenmeyecek kadar sağlam temeller üzerinde kurgulandığından, tüm yeni düzenlemeler anında ürüne adapte edilebilmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, üniversiteye giriş sınavları kapsamını öğretim yılı içerisinde açıklamaktadır. Bu açıklamaları yakından takip ederek gerekli güncellemeleri sistemine yansıtmak da Etkin Defter’in öncelikli hassasiyetidir. Sınav kapsamı, açıklandıktan hemen sonra dijital Etkin Defter’in konu anlatımlarına, test ve deneme sınavları sorularına uyarlanır. Konu hakkındaki bilgilendirmeler ise kullanıcılarımıza en doğru zamanlamayla iletilir. Kapsam dışında bırakılan konu ya da bilgi parçaları, sınavda soru çıkmayacak konular Etkin Defter’e işaretlenir. Bu konudaki prensibimiz; bütünsel bir öğrenme deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılarımızın beklentilerini eksik bırakmamak için ilgili yerleri tamamen sistemden çıkarmamak yönündedir. Bir başka deyişle, Etkin Defter çalışma konusu olarak önermeyecek ancak dileyen öğrenci kendi inisiyatifiyle çalışabilecek, sınavlarda ise bu konulardan sorumlu tutulmayacaktır. Etkin Defter’le tüm kullanıcılarımız, sınav sistemindeki değişikliklerden etkilenmeden çalışmalarına devam edebileceklerinden emin olabilirler.
Hayır, gerekmiyor. Özel okullarda kurumsal kullanımı da mevcut olmakla birlikte, Etkin Defter bireysel bir üründür
Eğer bu program; çözdüğün testlerdeki doğru/yanlış ve boş cevaplarından bir eksik analizi çıkararak, geliştirmen gereken noktalar hakkında sana bilgi veriyorsa ve sana özel bir ders çalışma planı hazırlayarak çalışmanı organize ediyorsa, elbette hazırlanılır. Etkin Defter, seni sistemdeki ilk adımınla birlikte yönlendirmeye başlar, yaptığın tercihler doğrultusunda hedeflerini oluşturur ve seni ana hedefine ulaşana dek yalnız bırakmaz. Hayalindeki üniversiteyi ve bölümü kazanman için sana, gün gün neyi, ne kadar çalışman gerektiğini bildiren, kişiselleştirilmiş bir çalışma planı hazırlar. Sınava kadar tüm zamanını en verimli şekilde değerlendirmeni sağlar. Süreç içerisinde performansını sürekli takip eder, mevcut durumuna dair geri bildirimler sunar ve çalışma planını, gerektiğinde hedeflerini günceller. Başka bir deyişle, başarıya doğru sana özel bir yol haritasıyla ilerlemeni sağlar. Üstelik, Etkin Defter klasik çalışma alışkanlıklarını sürdürmek isteyenler için testler, fasiküller ve soru bankalarından oluşan zengin basılı içerikler de sunar. Böylece ekranda gördüğün soruyu kitapta görerek, üzerine notlar alarak çözebilir, çözemediysen videosundan nasıl çözülmesi gerektiğini öğrenebilirsin. Kişiye özel yapısı, eksikleri zamanında tamamlamayı sağlayan Akıllı Takip Sistemi, basılı içerikle dijital içeriği bütünleştiren özellikleriyle yeni nesil üniversiteye hazırlık ürünü olan Etkin Defter’in gelişmiş teknolojisi sayesinde; Hedefine ulaşman yolunda gelişiminin sürekli gözlemlenmesiyle oluşturulan akıllı çalışma stratejileriyle adım adım ilerlersin. Deneme sınavlarındaki performansına göre güncellenen, hedeflerine/tespit edilen eksiklerine göre yenilenen çalışma planlarıyla ilerlemeye devam edersin. Zamanın, bir takvim üzerinde, senin için titizlikle planlanan şekilde, senin adına yönetilir. Ne zaman, neyi, hangi derinlikte çalışacağını bilirsin. Eksiklerin zamanında tespit edilir. Hızla tamamlaman için hedef odaklı çalışmaya yönlendirilirsin.
Evet, kesinlikle yeterli! Ancak her gün düzenli olarak çalışmak, Etkin Defter’in yönlendirmelerini adım adım uygulamak koşuluyla... Adayların lise sürecinde öğrenmeleri beklenen konulardan soruların sorulduğu YKS, zorlu olduğu kadar; düzenli çalışanlar, Etkin Defter gibi çok net bir yol haritasını izleyip uygulayanlar için aşılması bir o kadar kolay bir dönemeç. Üniversite sınavlarına tek başına hazırlanan öğrenciler için benzersiz bir yol arkadaşı olan Etkin Defter; Türkiye’nin üniversiteye hazırlıkta en deneyimli hocalarını, binlerce soruyu ve çözümünü, hangi konuda eksiğin olduğunu, eksiklerini giderme yollarını, merkezî sınava en yakın sorularla düzenlenen ve en yakın sonuçları veren deneme sınavlarını, geçmiş yıllarda sorulan sınav sorularını ve çözümlerini, hızlı tekrarlar için özet dokümanları, performans takibini, hedefine ne kadar yolun kaldığını ve ulaşmak için neler yapman gerektiği bilgisini, kısacası hayalindeki üniversite ve bölüme girebilmen için gereken her şeyi tek bir sette birleştirip parmağının ucuna kadar getiriyor.
Etkin Defter, internet üzerinden ders çalışman için sadece içerik sağlamaz, tüm üniversiteye hazırlık sürecinde sana; adım adım yönlendiren bir eğitim koçu, yol arkadaşı gibi eşlik eder, sen kazanana kadar yanından hiç ayrılmaz. Türkiye’de, üniversiteye hazırlık sürecinin başından sonuna kadar benzersiz bir rehberlik hizmeti, kişiselleştirilmiş bir zaman ve çalışma planlaması ve bunun yanı sıra zengin içerik sunabilen başka bir ürün henüz yoktur. Akıllı Öneri Sistemi sayesinde eksiklerini kolaylıkla tamamlayarak ilerlemeni sağlar. Bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle sana özel testler ve "Eksiklerim" listesi oluşturur. Farklı tipte binlerce sorunun çözüm videosu, her tip soruya ve çözüm yollarına hâkim olmanı sağlar. Sana, “Sıfırdan Çalış”, “Eksiklerimi Gider” ve “Testlere Yüklen” olmak üzere üç farklı çalışma stratejisi sunar. Her derste seviyene uygun bir çalışma programıyla çalışarak zamanını en iyi şekilde değerlendirmeni sağlar. Üniversiteye hazırlıkta Türkiye’nin en deneyimli hocalarının videolarıyla özel dersleri evine getirir. Bilgisayar, tablet ve Etkin Defter Cep Uygulaması’yla istediğin her an her yerden çalışabilme olanağı sunar. Etkin Defter Deneme Sınavları, merkezi sınav öncesi gerçek sınav deneyimi yaşatır. Tüm testlerin ve deneme sınavlarının sonuçlarını analiz ederek, hedefine ne kadar yaklaştığını bildirir.
Etkin Defter senin Konu Kavrama Testleri, Tarama Testleri ve Deneme Sınavı performanslarını değerlendirdiğinde eğer hedeften ciddi sapmalar tespit ederse, seni zamanında uyararak bir sonraki hedefine yönlendirir. Ya da ilk hedefine ulaşabilmen için sana farklı çalışma stratejileri sunarak ilerlemeni hızlandırır. Diğer bir deyişle, Etkin Defter’le rota yeniden oluşturulur. :)
Etkin Defter’in akıcı konu anlatım ve soru çözüm videolarını hazırlayan hocalarımızın tümü alanlarında uzman, özellikle üniversiteye hazırlıkta yılların deneyimiyle isim yapmış çok değerli eğitimcilerdir. Bununla birlikte, hocalarımızın Türkiye’nin lider eğitim şirketi Etkin Defter bünyesinde çalışmaları da yeterince önemli bir referanstır.
Hayır. Raunt tamamen internet üzerinden kullanılır. Dolayısıyla, internet bağlantısının olduğu her yerde Etkin Defter‘le çalışabilirsin.
Etkin Defter’in yönlendirmelerini başından sonuna kadar eksiksiz izleyerek tüm önerilerini yerine getiren üniversite adayı için Etkin Defter tek başına yeterlidir. Etkin Defter’le aileler, çocuklarının başka kaynaklara, özel derslere ya da üniversite yolunda destekleyici kurumlara gerek duymaksızın konsantre bir şekilde çalıştığından emin olur, yanı sıra farklı çözümler için bütçe ayırmak zorunda kalmaz.
Kusursuz bir Etkin Defter deneyimi için, internet tarayıcının en güncel versiyonunu kullanmalısın. Etkin Defter; Google Chrome, Opera, Mozilla, Yandex ve Microsoft Internet Explorer tarayıcılarının en üst versiyonlarını desteklemektedir. Tarayıcının son versiyonunu, yazılımcı firmaların resmî sitelerinden ücretsiz olarak indirebilirsin.
Etkin Defter'in iOS ve Android cep telefonları için özel cep telefonu uygulaması vardır. İlgili uygulamayı indirmek için aşağıdaki linklerden uygun olanına tıklayabilirsin. IOS Etkin Defter Cep Uygulaması Android Etkin Defter Cep Uygulaması IOS Etkin Defter Tablet Uygulaması Android Etkin Defter Tablet Uygulaması
etkindefter.com sitesine giriş yap. Sağ tarafta üye ol butonuna tıkla. Gerekli bilgileri doldur. Üyelik işlemlerin ardından ihtiyacın olan kursu satın alabilirsin.
Etkin Defter Deneme Sınavları, gerçek sınav deneyimi yaşatması ve Etkin Defter’İn, bundan sonraki çalışmalarını yönlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihleri önceden sizlere bildirileceği üzere TYT Cuma, AYT ise Cumartesi günleri uygulamaya açılır. İlk gün içinde sınava giren kullanıcılar Türkiye sıralamasına dâhil edilir. Daha sonra girenlerin sıralaması ise puan yakınsamasıyla, yaklaşık olarak tespit edilir. Sınav esnasında soruları tek tek görüntüleyerek cevapları işaretleyebilir ya da sınavı yazdırarak önce kâğıtta çözüp, sonra cevaplarını sisteme girebilirsin. Tüm bu işlemleri, sınavın sol tarafında yazan toplam süre ve kalan süreyi dikkate alarak yapman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Sınavı bitirmek istediğinde, cevaplamadığın soru sayısı ve sınavın kalan süresi hakkında bilgilendirme ekranı açılacaktır. İster sınava dönüp boş bıraktığın soruları tekrar gözden geçirebilir, istersen de sınavı bitirebilirsin. Cevaplamayıp boş bıraktığın sorular olmasına rağmen sınavı yine de bitirmek istersen, ara verme seçeneği önerilecektir. Gerçek bir sınav deneyimi olması adına tavsiyemiz ara vermemen yönündedir ancak boş bıraktığın soruları daha sonra çözebileceğini düşünüyorsan, bu seçeneği de değerlendirebilirsin. Her deneme sınavı değerlendirmesinden sonra hedefine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu görebilir, sınav sonuçlarını, puanını, Türkiye sıralamanı ve sınavdaki performansınla oluşturulan eksik listelerini Etkin Defter’den öğrenebilirsin.
Etkin Defter hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için +90 507 730 5678 numaralı telefondan Etkin Defter Destek Hattı’nı arayarak veya yazarak bizimle iletişime geçmen yeterlidir. Dilersen biz de seni arayarak bilgilendirebiliriz. Bilgi formu için lütfen iletişim kısmına tıkla veya sağ alt tarafta yer alan Whatsapp Destek hattına tıklayabilirsin.
Etkin Defter web sitesine girerek ücretsiz tanıtım ders videolarını izleyerek kullanım deneyimi yaşayabilir, +90 507 730 5678 numaralı telefondan Etkin Defter Destek Hattı’nı arayarak detaylı bilgi alabilirsin.
 • Hayal ettiğin üniversite ve bölüm için buradaki bilgiler senin için yeterli.
 • 9. ve 10. sınıfta okul derslerine ve yazılılara destek oluyoruz.
 • Üniversiteye hazırlık yolculuğunu kolaylaştırıyoruz.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
İkizkenar Üçgen
Fiyat:
Ücretsiz