Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Uzaktan Eğitim Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin fiziksel bir mekana gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan cep telefonu ve bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, soru-cevap, oyun, simülasyon ve sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla cep telefonu ve bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

 • Uzaktan Eğitim ; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

 • Uzaktan Eğitim; Öğrenci merkezlidir.
 • Uzaktan Eğitim; Fırsat eşitliği sunar.
 • Uzaktan Eğitim; Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir.
 • Uzaktan Eğitim; Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.
 • Uzaktan Eğitim; Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

 • Uzaktan Eğitim; Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir.
 • Uzaktan Eğitim; Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.
 • Uzaktan Eğitim; Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.
 • Uzaktan Eğitim; Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.
 • Uzaktan Eğitim; Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur?

Uzaktan Eğitim herkes için uygundur ve örgün eğitim sisteminin dezavantajlarının pek çoğunu ortadan kaldırır.Yaşam düzeninizi değiştirmeksizin eğitim görme hakkı verir.

Örgün öğretimde bulunan ;

 • Maliyet (İl dışından gelen öğrenciler için yurt, öğrenci evi vb. harcamalar)
 • Ulaşım güçlüğü
 • Farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli
 • Bedensel engeller
 • İş hayatı ya da kurulu bir yaşam düzeninin bozulması

gibi dezavantajlar Uzaktan Eğitim sisteminde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Bir yandan iş hayatınıza devam ederken öteki yandan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz ya da Manisa dışında herhangi bir ilden kampüse gelme gibi ulaşım sıkıntısı yaşamaksızın kendi evinizden eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Uzaktan Eğitimin Avantajları

Farklı öğrenme teknikleri

 • Formal eğitimde öğretme ve öğrenme yöntemleri kısıtlıdır fakat uzaktan eğitim / e-learning sistemlerinde, dijital araçlar ile onlarca, yüzlerce farklı öğretme ve öğrenme yöntemi mümkün olabilir.
 • Örneğin; interaktif videolarla bilgi daha iyi kavratılabilir, çeşitli oyunlaştırmalarla eğitim daha eğlenceli bir hale getirilebilir, ilgi çekici görsellerle sınavlar daha eğitici hale getirilebilir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Esneklik

 • Uzaktan öğrenmenin en bariz avantajlarından birinin mesafeleri ortadan kaldırması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
 • İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabileceğiniz bilgiler veya dersler genellikle kısa parçalar halinde servis edilir. Bu sayede diğer işlerinizin arasında kalan vakitleri bile değerlendirebiliyor oluyorsunuz.
 • Online eğitimin bu şekilde zamandan ve mekandan bağımsız, modüler olması ne kadar esnek olduğunu gösterir. Ayrıca örgün eğitimde mümkün olmayan istediğiniz yerde durdurup, devam ettirme olanağını sağlayabiliyor.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Aynı anda daha fazla kişiye, daha fazla veriye erişim

 • Örgün eğitimde yalnızca sınıf popülasyonunun daha az olduğu durumlarda daha kaliteli bir eğitim verilebilir, fakat uzaktan eğitim yöntemlerinde böyle bir fark söz konusu değildir.
 • Ayrıca uygun bir altyapıya (internet, bilgisayar vs) sahip olduğu sürece, kişinin uzaktan eğitimde veri kısıtı yoktur.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Coğrafi kısıtları ortadan kaldırır

 • Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan aynı eğitim içeriğine ulaşılabilir.
 • Güvenlik problemi olan bölgelerde eğitimin aksamasını azaltır.
 • Olağan dışı durumlarda (savaş, sokağa çıkma yasağı vb.) öğrencinin öğrenmesi devam ettirilebilir.
 • Kültürel ve dini inançlardan dolayı bazı topluluklarda bulunma kısıtı olan kişiler için seçenek sağlar.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Herkese uygun öğrenme yöntemi

 • Formal eğitim; binlerce farklı yöntemi olan ve hala yeni çeşitleri geliştirilen e-öğrenme yöntemlerinden en az çeşidinin kullanıldığı eğitim türüdür.
 • Birçok öğretmen ve öğrenci formal eğitim yöntemlerini benimsemekte zorlanabilir ama online eğitim yöntemlerinin çeşitleri uçsuz bucaksızdır.
 • Bu sayede öğretmen kendisine en uygun öğretme yöntemini, öğrenci de kendisine en uygun öğrenme yöntemini e-öğrenme platformlarında bulabilir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Düşük maliyet

 • Bir uzaktan eğitim / e-öğrenme platformuna sahip olduğunuzda bir seferlik geliştirme maliyeti ve periyodik olarak bakım, barındırma, güncelleme, yedekleme maliyeti ödersiniz.
 • Bu maliyetleri, örgün eğitime harcanan mekan, ulaşım, temizlik, yönetim ve daha birçok maliyet ile karşılaştırınca uzaktan eğitim ile önemli tasarruflar elde edileceği apaçık gözükür.
 • Uzaktan eğitim için öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçları yalnızca internet ve bir bilgisayar / mobil cihazdır.
 • Günümüzde bu cihazlara sahip olmayan kimse neredeyse yoktur.
 • Yani bir uzaktan öğrenme platformunuz varsa öğretmen ve öğrenciye sunmanız gereken hizmetlerin çoğu ortadan kalkmış olur.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Zaman esnekliği

 • Uzaktan eğitimin faydalarından biri de eğitim, öğretim zamanı ile ilgilidir.
 • Öğrencilerin pek de hoşlanmadığı devamsızlık, yoklama gibi kavramların uzaktan eğitim sistemlerinde öğrencileri rahatsız etmez.
 • Mesai saati, hastalık, ailevi veya özel durumlar sebebiyle eğitime katılamama durumu ortadan kalkar.
 • İstenen saatte istenen miktarda eğitim alınabilir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Öğrencilerdeki performans artışı

 • ABD Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre; öğrencilerin online eğitimdeki performansının, yüz yüze gerçekleşen eğitimlerdeki performansına oranla daha fazla olduğu görülmüş.
 • Gün geçtikçe popülerleşen uzaktan eğitim / e-learning sistemleri hem öğrenci hem de öğretmen için daha etkili eğitim ortamları sunuyor.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Çevre dostu

 • E-öğrenme ile sadece kağıttan tasarruf yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
 • Uzaktan eğitim yöntemleri ile, okula giderken kullanılan ulaşım araçlarının neden olduğu karbon salımını da önemli oranda azaltılır. (Open University araştırmasına göre bu oran yüzde 65 civarındadır.)

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Dezavantajlı öğrenciler

 • Fiziksel engelli öğrencilerin okula giderken yaşadığı sorunlar, online eğitimde yaşanmaz.
 • Ayrıca iletişim problemli bireyler, topluluk karşısında konuşmaktan çekinen insanlar ve daha birçok dezavantajlı öğrenci için de bu sistemler önemli kolaylıklar sağlar (E-öğrenme platformunun erişilebilir kılındığı koşulda).

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Eğitimin takibi

 • Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS- Learning Management System) kullanılıyorsa, öğretmen ve öğrencilerin tüm işlemleri takip edilebilir ve raporlanabilir bir hal alır.
 • Bu sayede uzaktan eğitimin daha iyi sonuç alınacak şekilde iyileştirilebilir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

Herkesin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması

 • Uzaktan eğitim yöntemlerinin en önemli avantajlarından biri kişinin kendi eğitim hızını kendisinin belirleyebilmesidir.
 • Bazı uzaktan öğrenme yöntemlerinde eğitim istenildiği yerde duraklatılabilir ve istenildiği kadar tekrar edilebilir. Fakat bu durum yeteri kadar öğrenme isteği ve disiplini olmayan öğrencilere olumsuz bir özgürlük de sunabilir.
 • Eğitimin zaman planı ve aşamaları gibi yapısal özellikler bir eğitmenin kontrolünde olmadığında, bu durum öğrenci tarafından verimsiz yönlere çekilebilir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Kaliteli ve iyi bir uzaktan öğrenme E-Learning sistemi geliştirmenin zor olması

 • Video konferans yapılabilen ve eğitim materyallerinin yüklenebildiği her uzaktan eğitim platformunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.
 • Uzaktan öğrenme platformlarının hızlı çalışması, verilerin düzenli ve yapısal olması, eğitim gören ve eğitim verenlerin denetlenebilir olması, eğitimlere ait istatistiklerin olması, bu istatistiklerin raporlama arayüzlerine sahip olması gibi birçok konu; bu sistemlerin kalitesinde önemli rol oynar.
 • Tüm bu özelliklerin gerçekleşebilmesi hem zordur hem de ilave bir maliyet gerektirir. Fakat bir uzaktan öğrenme platformu geliştirmek için açık kaynak LMS (Learning Management System) tercih etmek bu işleri önemli oranda kolaylaştırır.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması

 • Özellikle online eğitimlerde internet bağlantısı problemi gibi problemler çok can sıkıcı olabiliyor. Görüntülü eğitimlerde yaşanan bu problemlerin oluşmaması için hem eğitmenin hem de öğrencinin iyi bir internet altyapısına sahip olması gerekir.
 • İnternet bağlantısı dışındaki diğer teknik problemler de eğitimin aksamasına sebep olabililir. Bu yüzden bir uzaktan eğitim platformunun bakım, güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetleri sıradan bir web sitesinin bakım, güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetinden daha yüksek olur.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Güvenlik

 • Tüm yazılımlarda olduğu gibi uzaktan eğitim platformlarında da güvenlik önemli bir problemdir.
 • Özellikle resmi sertifika veren uzaktan öğrenme platformları, kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğrayabilir.
 • Bunun için de sistemin açık kaynak olması ve periyodik bakım, güncelleme, yedekleme, barındırmasının yapılması önemlidir.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Sonuç

 • Nihayetinde tüm yazılımlar gibi uzaktan öğrenme platformları da insanlığın işini kolaylaştırmayı hedefler.
 • Elbette ki dezavantajları da olan uzaktan eğitim / e-öğrenme platformlarının artıları, eksilerine kıyasla çok daha fazladır. Zaten uzaktan öğrenme yöntemlerinin amacı örgün eğitimi bitirmek değil, aksine, yükünü hafifletmektir.
 • Uzaktan eğitimin faydaları dijital alanda eğitimin daha erişilebilir olmasına olanak sunar. Her alanda dijitalleşen dünyamızda eğitim alanının da bu dijitalleşmeye kayıtsız olması beklenemez.
 • Güvenli, kaliteli ve etkili bir uzaktan öğrenme platformu ve LMS çözümleri için Etkin Defter ile iletişime geçebilir ve teklif alabilirsiniz.

Uzaktan Eğitimle Özel Ders Almak İstiyorum.

Etkin Defter gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine kvkk metni tıklayarak ulaşabilirsiniz.